کمترین: 
34424
بیشترین: 
34557
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34428
زمان: 
12/7 18:20
قیمت ریال عمان امروز 7 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 7 اسفند 1397 , 34428 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":34555},{"date":"1397/12/07 12:30","price":34557},{"date":"1397/12/07 15:30","price":34555},{"date":"1397/12/07 16:20","price":34426},{"date":"1397/12/07 16:30","price":34424},{"date":"1397/12/07 17:20","price":34426},{"date":"1397/12/07 18:20","price":34428}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398