کمترین: 
3652
بیشترین: 
3666
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3652
زمان: 
12/7 16:20
قیمت ریال قطر امروز 7 اسفند 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 7 اسفند 1397 , 3652 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":3666},{"date":"1397/12/07 16:20","price":3652}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398