کمترین: 
3546
بیشترین: 
3560
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3547
زمان: 
12/7 18:20
قیمت ریال عربستان امروز 7 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 7 اسفند 1397 , 3547 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":3560},{"date":"1397/12/07 16:20","price":3547},{"date":"1397/12/07 18:10","price":3546},{"date":"1397/12/07 18:20","price":3547}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398