کمترین: 
43750
بیشترین: 
43972
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
43750
زمان: 
12/7 18:20
قیمت دینار کویت امروز 7 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 43750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":43972},{"date":"1397/12/07 12:10","price":43943},{"date":"1397/12/07 13:10","price":43972},{"date":"1397/12/07 16:20","price":43808},{"date":"1397/12/07 17:00","price":43822},{"date":"1397/12/07 17:10","price":43808},{"date":"1397/12/07 18:20","price":43750}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398