کمترین: 
7708
بیشترین: 
7853
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7708
زمان: 
12/7 18:20
قیمت منات آذربایجان امروز 7 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 اسفند 1397 , 7708 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":7853},{"date":"1397/12/07 16:20","price":7824},{"date":"1397/12/07 17:30","price":7801},{"date":"1397/12/07 17:50","price":7708},{"date":"1397/12/07 18:10","price":7824},{"date":"1397/12/07 18:20","price":7708}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398