کمترین: 
202
بیشترین: 
204
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
202
زمان: 
12/7 16:40
قیمت روبل روسیه امروز 7 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":203},{"date":"1397/12/07 11:30","price":204},{"date":"1397/12/07 11:40","price":203},{"date":"1397/12/07 13:20","price":204},{"date":"1397/12/07 13:30","price":203},{"date":"1397/12/07 16:20","price":202},{"date":"1397/12/07 16:30","price":203},{"date":"1397/12/07 16:40","price":202}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398