کمترین: 
1427
بیشترین: 
1434
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1427
زمان: 
12/7 18:40
قیمت کرون سوئد امروز 7 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 اسفند 1397 , 1427 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":1431},{"date":"1397/12/07 11:40","price":1433},{"date":"1397/12/07 12:20","price":1434},{"date":"1397/12/07 12:30","price":1433},{"date":"1397/12/07 12:50","price":1431},{"date":"1397/12/07 13:00","price":1433},{"date":"1397/12/07 13:10","price":1431},{"date":"1397/12/07 13:20","price":1433},{"date":"1397/12/07 14:00","price":1434},{"date":"1397/12/07 14:20","price":1433},{"date":"1397/12/07 15:20","price":1431},{"date":"1397/12/07 15:30","price":1433},{"date":"1397/12/07 15:50","price":1434},{"date":"1397/12/07 16:20","price":1427},{"date":"1397/12/07 16:30","price":1428},{"date":"1397/12/07 16:40","price":1427},{"date":"1397/12/07 16:50","price":1428},{"date":"1397/12/07 17:00","price":1427},{"date":"1397/12/07 17:10","price":1428},{"date":"1397/12/07 17:40","price":1430},{"date":"1397/12/07 18:00","price":1428},{"date":"1397/12/07 18:40","price":1427}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398