کمترین: 
179
بیشترین: 
179
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
179
زمان: 
12/7 11:20
قیمت افغانی امروز 7 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 179 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":179}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398