کمترین: 
9506
بیشترین: 
9556
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9515
زمان: 
12/7 19:10
قیمت دلار استرالیا امروز 7 اسفند 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 7 اسفند 1397 , 9515 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":9553},{"date":"1397/12/07 11:30","price":9555},{"date":"1397/12/07 12:00","price":9551},{"date":"1397/12/07 12:10","price":9556},{"date":"1397/12/07 12:20","price":9549},{"date":"1397/12/07 12:30","price":9543},{"date":"1397/12/07 12:50","price":9540},{"date":"1397/12/07 13:00","price":9537},{"date":"1397/12/07 13:10","price":9544},{"date":"1397/12/07 13:20","price":9543},{"date":"1397/12/07 13:30","price":9545},{"date":"1397/12/07 13:40","price":9548},{"date":"1397/12/07 13:50","price":9555},{"date":"1397/12/07 14:00","price":9553},{"date":"1397/12/07 14:10","price":9551},{"date":"1397/12/07 15:10","price":9548},{"date":"1397/12/07 15:20","price":9541},{"date":"1397/12/07 15:30","price":9543},{"date":"1397/12/07 15:40","price":9544},{"date":"1397/12/07 15:50","price":9549},{"date":"1397/12/07 16:10","price":9555},{"date":"1397/12/07 16:20","price":9511},{"date":"1397/12/07 16:50","price":9507},{"date":"1397/12/07 17:00","price":9506},{"date":"1397/12/07 17:10","price":9507},{"date":"1397/12/07 17:20","price":9514},{"date":"1397/12/07 17:30","price":9518},{"date":"1397/12/07 17:40","price":9520},{"date":"1397/12/07 17:50","price":9519},{"date":"1397/12/07 18:00","price":9518},{"date":"1397/12/07 18:20","price":9519},{"date":"1397/12/07 18:40","price":9514},{"date":"1397/12/07 19:00","price":9508},{"date":"1397/12/07 19:10","price":9515}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398