کمترین: 
10050
بیشترین: 
10113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10073
زمان: 
12/7 19:10
قیمت دلار کانادا امروز 7 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 اسفند 1397 , 10073 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":10105},{"date":"1397/12/07 11:30","price":10109},{"date":"1397/12/07 11:40","price":10110},{"date":"1397/12/07 11:50","price":10109},{"date":"1397/12/07 12:00","price":10107},{"date":"1397/12/07 12:10","price":10105},{"date":"1397/12/07 12:20","price":10109},{"date":"1397/12/07 12:30","price":10107},{"date":"1397/12/07 13:00","price":10105},{"date":"1397/12/07 13:10","price":10106},{"date":"1397/12/07 13:30","price":10107},{"date":"1397/12/07 13:40","price":10106},{"date":"1397/12/07 13:50","price":10107},{"date":"1397/12/07 14:00","price":10113},{"date":"1397/12/07 14:10","price":10107},{"date":"1397/12/07 14:20","price":10109},{"date":"1397/12/07 14:50","price":10105},{"date":"1397/12/07 15:10","price":10107},{"date":"1397/12/07 15:20","price":10097},{"date":"1397/12/07 15:30","price":10098},{"date":"1397/12/07 15:40","price":10103},{"date":"1397/12/07 15:50","price":10098},{"date":"1397/12/07 16:10","price":10107},{"date":"1397/12/07 16:20","price":10065},{"date":"1397/12/07 16:40","price":10064},{"date":"1397/12/07 16:50","price":10060},{"date":"1397/12/07 17:00","price":10056},{"date":"1397/12/07 17:30","price":10054},{"date":"1397/12/07 17:40","price":10055},{"date":"1397/12/07 17:50","price":10050},{"date":"1397/12/07 18:00","price":10052},{"date":"1397/12/07 18:10","price":10054},{"date":"1397/12/07 18:20","price":10065},{"date":"1397/12/07 18:40","price":10064},{"date":"1397/12/07 19:00","price":10060},{"date":"1397/12/07 19:10","price":10073}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398