کمترین: 
1986
بیشترین: 
1995
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1986
زمان: 
12/7 18:40
قیمت یوان چین امروز 7 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 7 اسفند 1397 , 1986 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":1995},{"date":"1397/12/07 12:00","price":1993},{"date":"1397/12/07 12:20","price":1995},{"date":"1397/12/07 13:40","price":1993},{"date":"1397/12/07 13:50","price":1995},{"date":"1397/12/07 16:20","price":1987},{"date":"1397/12/07 18:40","price":1986}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398