کمترین: 
2506
بیشترین: 
2525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2506
زمان: 
12/7 19:00
قیمت لیر ترکیه امروز 7 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 2506 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":2518},{"date":"1397/12/07 11:30","price":2517},{"date":"1397/12/07 11:40","price":2518},{"date":"1397/12/07 12:00","price":2517},{"date":"1397/12/07 12:20","price":2521},{"date":"1397/12/07 12:30","price":2517},{"date":"1397/12/07 12:50","price":2515},{"date":"1397/12/07 13:00","price":2518},{"date":"1397/12/07 13:10","price":2517},{"date":"1397/12/07 13:20","price":2518},{"date":"1397/12/07 13:30","price":2519},{"date":"1397/12/07 13:50","price":2521},{"date":"1397/12/07 14:00","price":2519},{"date":"1397/12/07 14:10","price":2521},{"date":"1397/12/07 14:20","price":2518},{"date":"1397/12/07 14:30","price":2519},{"date":"1397/12/07 14:50","price":2525},{"date":"1397/12/07 15:10","price":2519},{"date":"1397/12/07 15:20","price":2521},{"date":"1397/12/07 15:30","price":2518},{"date":"1397/12/07 15:50","price":2521},{"date":"1397/12/07 16:10","price":2525},{"date":"1397/12/07 16:20","price":2510},{"date":"1397/12/07 16:50","price":2508},{"date":"1397/12/07 17:40","price":2510},{"date":"1397/12/07 17:50","price":2508},{"date":"1397/12/07 18:00","price":2512},{"date":"1397/12/07 18:10","price":2510},{"date":"1397/12/07 18:20","price":2508},{"date":"1397/12/07 18:40","price":2507},{"date":"1397/12/07 19:00","price":2506}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398