کمترین: 
3622
بیشترین: 
3635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3622
زمان: 
12/7 16:20
قیمت درهم امارات امروز 7 اسفند 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 3622 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":3635},{"date":"1397/12/07 16:20","price":3622}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398