کمترین: 
19.21
بیشترین: 
19.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.7
زمان: 
12/7 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 7 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 19.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:08","price":19.21},{"date":"1397/12/07 11:32","price":19.33},{"date":"1397/12/07 12:08","price":19.55},{"date":"1397/12/07 12:32","price":19.49},{"date":"1397/12/07 13:08","price":19.51},{"date":"1397/12/07 13:32","price":19.58},{"date":"1397/12/07 14:08","price":19.69},{"date":"1397/12/07 15:08","price":19.79},{"date":"1397/12/07 15:32","price":19.69},{"date":"1397/12/07 16:08","price":19.71},{"date":"1397/12/07 16:32","price":19.75},{"date":"1397/12/07 17:08","price":19.83},{"date":"1397/12/07 17:32","price":19.75},{"date":"1397/12/07 18:08","price":19.55},{"date":"1397/12/07 18:32","price":19.54},{"date":"1397/12/07 19:08","price":19.56},{"date":"1397/12/07 20:00","price":19.61},{"date":"1397/12/07 20:32","price":19.69},{"date":"1397/12/07 21:08","price":19.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398