کمترین: 
2574000
بیشترین: 
2644000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2604000
زمان: 
12/7 18:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 7 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 2604000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:06","price":2644000},{"date":"1397/12/07 11:30","price":2624000},{"date":"1397/12/07 12:30","price":2614000},{"date":"1397/12/07 15:12","price":2594000},{"date":"1397/12/07 16:48","price":2574000},{"date":"1397/12/07 17:06","price":2614000},{"date":"1397/12/07 17:36","price":2594000},{"date":"1397/12/07 18:00","price":2604000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398