کمترین: 
2565000
بیشترین: 
2640000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2596000
زمان: 
12/7 18:00
قیمت نیم سکه امروز 7 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 2596000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:06","price":2640000},{"date":"1397/12/07 11:30","price":2620000},{"date":"1397/12/07 12:30","price":2610000},{"date":"1397/12/07 15:12","price":2590000},{"date":"1397/12/07 16:48","price":2568000},{"date":"1397/12/07 16:54","price":2565000},{"date":"1397/12/07 17:06","price":2605000},{"date":"1397/12/07 17:36","price":2585000},{"date":"1397/12/07 18:00","price":2596000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398