کمترین: 
164711
بیشترین: 
165011
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164712.0
زمان: 
12/7 21:00
قیمت شاخص بورس امروز 7 اسفند 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 164712.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:00","price":165011.0},{"date":"1397/12/07 12:00","price":165005.0},{"date":"1397/12/07 13:30","price":164849.0},{"date":"1397/12/07 15:00","price":164711.0},{"date":"1397/12/07 21:00","price":164712.0}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398