کمترین: 
4660000
بیشترین: 
4785000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4660000
زمان: 
12/7 14:03
قیمت سکه در بازار تهران امروز 7 اسفند 1397
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 7 اسفند 1397 , 4660000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 10:52","price":4785000},{"date":"1397/12/07 10:52","price":4785000},{"date":"1397/12/07 10:53","price":4785000},{"date":"1397/12/07 12:29","price":4670000},{"date":"1397/12/07 14:03","price":4660000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398