کمترین: 
13300
بیشترین: 
13350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13300
زمان: 
12/7 16:20
قیمت دلار امروز 7 اسفند 1397
قیمت دلاردر تاریخ 7 اسفند 1397 , 13300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 10:20","price":13350},{"date":"1397/12/07 16:20","price":13300}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398