کمترین: 
2475.2
بیشترین: 
2475.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.2
زمان: 
12/7 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 7 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 اسفند 1397 , 2475.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 09:20","price":2475.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398