کمترین: 
13418.1
بیشترین: 
13418.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13418.1
زمان: 
12/7 09:20
قیمت بات تایلند امروز 7 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 7 اسفند 1397 , 13418.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 09:20","price":13418.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398