کمترین: 
1031.5
بیشترین: 
1031.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1031.5
زمان: 
12/7 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 7 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 1031.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 09:20","price":1031.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398