کمترین: 
3110.4
بیشترین: 
3110.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3110.4
زمان: 
12/7 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 اسفند 1397 , 3110.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 09:20","price":3110.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398