کمترین: 
352.3
بیشترین: 
352.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.3
زمان: 
12/7 09:20
قیمت دینار عراق امروز 7 اسفند 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 352.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 09:20","price":352.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398