کمترین: 
10923.4
بیشترین: 
10923.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.4
زمان: 
12/7 09:20
قیمت ریال عمان امروز 7 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 7 اسفند 1397 , 10923.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 09:20","price":10923.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398