کمترین: 
488.3
بیشترین: 
488.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
488.3
زمان: 
12/7 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 7 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 488.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 09:20","price":488.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398