کمترین: 
56.5
بیشترین: 
56.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.5
زمان: 
12/7 09:20
قیمت افغانی امروز 7 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 56.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 09:20","price":56.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398