کمترین: 
4200.6
بیشترین: 
4200.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4200.6
زمان: 
12/7 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 4200.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 09:20","price":4200.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398