کمترین: 
3182.6
بیشترین: 
3182.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3182.6
زمان: 
12/7 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 7 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 اسفند 1397 , 3182.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 09:20","price":3182.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398