کمترین: 
3790.5
بیشترین: 
3790.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3790.5
زمان: 
12/7 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 7 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 اسفند 1397 , 3790.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 09:20","price":3790.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398