کمترین: 
5517.7
بیشترین: 
5517.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5517.7
زمان: 
12/7 09:20
قیمت پوند امروز 7 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 7 اسفند 1397 , 5517.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 09:20","price":5517.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398