کمترین: 
4772.4
بیشترین: 
4772.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4772.4
زمان: 
12/7 09:20
قیمت یورو امروز 7 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 7 اسفند 1397 , 4772.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 09:20","price":4772.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398