کمترین: 
1324.89
بیشترین: 
1329.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1324.89
زمان: 
12/7 18:00
قیمت اونس طلا امروز 7 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 7 اسفند 1397 , 1324.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 03:00","price":1327.51},{"date":"1397/12/07 03:30","price":1327.57},{"date":"1397/12/07 06:00","price":1327.56},{"date":"1397/12/07 06:30","price":1329.14},{"date":"1397/12/07 09:00","price":1329.37},{"date":"1397/12/07 09:30","price":1329.26},{"date":"1397/12/07 11:00","price":1327.93},{"date":"1397/12/07 11:30","price":1325.41},{"date":"1397/12/07 13:30","price":1325.56},{"date":"1397/12/07 15:00","price":1327.05},{"date":"1397/12/07 15:30","price":1325.41},{"date":"1397/12/07 18:00","price":1324.89}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398