کمترین: 
139.1
بیشترین: 
143.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
139.45
زمان: 
12/7 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 7 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 139.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 00:00","price":143.4},{"date":"1397/12/07 03:00","price":142.21},{"date":"1397/12/07 06:00","price":141.68},{"date":"1397/12/07 09:00","price":140.72},{"date":"1397/12/07 11:00","price":139.1},{"date":"1397/12/07 12:00","price":140.19},{"date":"1397/12/07 12:30","price":140.16},{"date":"1397/12/07 14:00","price":140.64},{"date":"1397/12/07 15:00","price":140.68},{"date":"1397/12/07 18:00","price":139.16},{"date":"1397/12/07 21:00","price":139.45}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398