کمترین: 
3883.4
بیشترین: 
3945.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3898.9
زمان: 
12/7 21:00
قیمت بیت کوین امروز 7 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 اسفند 1397 , 3898.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 00:00","price":3945.5},{"date":"1397/12/07 03:00","price":3929.9},{"date":"1397/12/07 06:00","price":3924.1},{"date":"1397/12/07 09:00","price":3924},{"date":"1397/12/07 11:00","price":3883.4},{"date":"1397/12/07 12:00","price":3893.3},{"date":"1397/12/07 12:30","price":3894.1},{"date":"1397/12/07 14:00","price":3896.4},{"date":"1397/12/07 15:00","price":3906},{"date":"1397/12/07 18:00","price":3891.4},{"date":"1397/12/07 21:00","price":3898.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398