کمترین: 
27
بیشترین: 
27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27
زمان: 
12/6 17:50
قیمت درام ارمنستان امروز 6 اسفند 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 17:50","price":27}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398