کمترین: 
66.56
بیشترین: 
66.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.56
زمان: 
12/6 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 6 اسفند 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 66.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 16:32","price":66.56}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398