کمترین: 
1328.85
بیشترین: 
1329.82
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1329.82
زمان: 
12/6 15:00
قیمت اونس طلا امروز 6 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 6 اسفند 1397 , 1329.82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:30","price":1328.85},{"date":"1397/12/06 15:00","price":1329.82}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398