کمترین: 
18.66
بیشترین: 
19.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.27
زمان: 
12/6 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 6 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 19.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:24","price":18.66},{"date":"1397/12/06 12:32","price":18.67},{"date":"1397/12/06 13:08","price":18.66},{"date":"1397/12/06 13:32","price":18.69},{"date":"1397/12/06 14:08","price":18.7},{"date":"1397/12/06 15:00","price":18.72},{"date":"1397/12/06 15:32","price":19.22},{"date":"1397/12/06 16:08","price":19.02},{"date":"1397/12/06 16:32","price":18.99},{"date":"1397/12/06 17:08","price":19.04},{"date":"1397/12/06 17:32","price":19.07},{"date":"1397/12/06 18:08","price":19.21},{"date":"1397/12/06 18:32","price":19.3},{"date":"1397/12/06 19:08","price":19.37},{"date":"1397/12/06 19:32","price":19.33},{"date":"1397/12/06 20:08","price":19.27},{"date":"1397/12/06 20:32","price":19.28},{"date":"1397/12/06 21:08","price":19.27}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398