کمترین: 
1632000
بیشترین: 
1722000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1692000
زمان: 
12/6 16:36
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 6 اسفند 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 1692000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:24","price":1722000},{"date":"1397/12/06 13:42","price":1712000},{"date":"1397/12/06 14:18","price":1652000},{"date":"1397/12/06 14:30","price":1642000},{"date":"1397/12/06 14:48","price":1632000},{"date":"1397/12/06 16:36","price":1692000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398