کمترین: 
2584000
بیشترین: 
2704000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2634000
زمان: 
12/6 16:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 6 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 2634000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:24","price":2704000},{"date":"1397/12/06 13:42","price":2694000},{"date":"1397/12/06 14:18","price":2624000},{"date":"1397/12/06 14:30","price":2614000},{"date":"1397/12/06 14:48","price":2604000},{"date":"1397/12/06 16:30","price":2584000},{"date":"1397/12/06 16:36","price":2634000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398