کمترین: 
1630000
بیشترین: 
1720000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1690000
زمان: 
12/6 16:36
قیمت ربع سکه امروز 6 اسفند 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 1690000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:24","price":1720000},{"date":"1397/12/06 12:30","price":1718000},{"date":"1397/12/06 12:42","price":1720000},{"date":"1397/12/06 13:42","price":1710000},{"date":"1397/12/06 14:18","price":1650000},{"date":"1397/12/06 14:30","price":1640000},{"date":"1397/12/06 14:48","price":1630000},{"date":"1397/12/06 16:36","price":1690000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398