کمترین: 
2580000
بیشترین: 
2700000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2630000
زمان: 
12/6 16:36
قیمت نیم سکه امروز 6 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 2630000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:24","price":2700000},{"date":"1397/12/06 13:42","price":2690000},{"date":"1397/12/06 14:18","price":2620000},{"date":"1397/12/06 14:30","price":2610000},{"date":"1397/12/06 14:48","price":2600000},{"date":"1397/12/06 16:30","price":2580000},{"date":"1397/12/06 16:36","price":2630000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398