کمترین: 
4543000
بیشترین: 
4693000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4543000
زمان: 
12/6 19:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 6 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 4543000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:24","price":4693000},{"date":"1397/12/06 14:18","price":4593000},{"date":"1397/12/06 19:06","price":4543000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398