کمترین: 
166793
بیشترین: 
166933
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
166793.0
زمان: 
12/6 15:00
قیمت شاخص بورس امروز 6 اسفند 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 166793.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:20","price":166933.0},{"date":"1397/12/06 15:00","price":166793.0}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398