کمترین: 
3309
بیشترین: 
3333
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3309
زمان: 
12/6 16:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 6 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 3309 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":3331},{"date":"1397/12/06 12:50","price":3333},{"date":"1397/12/06 13:20","price":3332},{"date":"1397/12/06 13:50","price":3333},{"date":"1397/12/06 15:00","price":3321},{"date":"1397/12/06 16:30","price":3309}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398