کمترین: 
1564
بیشترین: 
1581
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1566
زمان: 
12/6 19:20
قیمت کرون نروژ امروز 6 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 1566 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":1577},{"date":"1397/12/06 12:20","price":1579},{"date":"1397/12/06 12:40","price":1577},{"date":"1397/12/06 12:50","price":1579},{"date":"1397/12/06 13:00","price":1577},{"date":"1397/12/06 13:10","price":1579},{"date":"1397/12/06 13:30","price":1580},{"date":"1397/12/06 14:20","price":1581},{"date":"1397/12/06 15:00","price":1576},{"date":"1397/12/06 15:50","price":1574},{"date":"1397/12/06 16:00","price":1573},{"date":"1397/12/06 16:30","price":1567},{"date":"1397/12/06 16:40","price":1566},{"date":"1397/12/06 17:00","price":1564},{"date":"1397/12/06 17:50","price":1566},{"date":"1397/12/06 18:10","price":1567},{"date":"1397/12/06 18:50","price":1566},{"date":"1397/12/06 19:10","price":1564},{"date":"1397/12/06 19:20","price":1566}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398