کمترین: 
2046
بیشترین: 
2064
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2047
زمان: 
12/6 19:00
قیمت کرون دانمارک امروز 6 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 6 اسفند 1397 , 2047 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":2061},{"date":"1397/12/06 12:40","price":2060},{"date":"1397/12/06 12:50","price":2061},{"date":"1397/12/06 14:00","price":2062},{"date":"1397/12/06 14:20","price":2064},{"date":"1397/12/06 15:00","price":2056},{"date":"1397/12/06 16:10","price":2055},{"date":"1397/12/06 16:30","price":2048},{"date":"1397/12/06 16:40","price":2047},{"date":"1397/12/06 17:30","price":2046},{"date":"1397/12/06 17:50","price":2047},{"date":"1397/12/06 18:50","price":2046},{"date":"1397/12/06 19:00","price":2047}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398