کمترین: 
5000
بیشترین: 
5056
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5000
زمان: 
12/6 16:30
قیمت لاری گرجستان امروز 6 اسفند 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 5000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":5056},{"date":"1397/12/06 13:20","price":5052},{"date":"1397/12/06 14:00","price":5048},{"date":"1397/12/06 14:20","price":5045},{"date":"1397/12/06 15:00","price":5022},{"date":"1397/12/06 15:40","price":5019},{"date":"1397/12/06 16:30","price":5000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398