کمترین: 
34815
بیشترین: 
35081
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34815
زمان: 
12/6 16:30
قیمت ریال عمان امروز 6 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 6 اسفند 1397 , 34815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/06 12:14","price":35081},{"date":"1397/12/06 13:20","price":35078},{"date":"1397/12/06 15:00","price":34949},{"date":"1397/12/06 15:30","price":34946},{"date":"1397/12/06 16:20","price":34945},{"date":"1397/12/06 16:30","price":34815}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398